Меню сайту
Категорії розділу
Пошук

Каталог - Сайти шкіл та освітніх закладів

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Культура мовлення

Тема. УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ І СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОВНИЙ ЕТИКЕТ УКРАЇНЦІВ.

Навчальна презентація до уроку

Учнівські проекти.

Компютерна презентація 1 групи 

Компютерна презентація 2 групи


Мета: з’ясувати взаємозв’язок стилістичних можливостей української мови з нашим менталітетом, актуалізувати знання старшокласників про мовний етикет українців; 

розвивати творчі здібності, пам’ять, увагу, вдосконалювати навички наводити аргументи на підтвердження тези, робити висновки за аналогією, уміння добирати мовні одиниці до певних ситуацій;

виховувати пошану до співрозмовників, ввічливість, любов дорідної мови та культури.

Рівень інтеграції: українська література, народознавство, педагогіка.

Соціокультурна змістова лінія уроку: сфера відношень (Я і ми (народ, родина)); тематика текстів (Заговори, щоб я тебе побачив).
 

Тип уроку: комбінований (засвоєння нових знань, формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання / обладнання: комп’ютерне забезпечення, тестові завдання, добірка поетичних уривків; оформлення дошки: запис теми та епіграфів («Мова – одяг способу мислення нашого менталітету, як тіло у душі». В. Грабовський. «Заговори, що я тебе побачив» Сократ).

Випереджувальні завдання: прочитати «Чухраїнці» Остапа Вишні, учнівське повідомлення «Мовний етикет у розрізі української ментальності», групові завдання – розробка мультимедійних презентацій пам’яток-формул вітань і знайомств, порад і прощань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Добрий день, шановні друзі! Сьогодні на уроці ми продовжимо студіювати основні поняття культури мови і стилістики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Але спершу перевірка домашнього завдання – навчальні тести – контроль знань зі стилістики та культури мовлення (див. Додаток 1). (Після збору відповідей, учитель з’ясовує, які питання викликали труднощі. Таким чином відбувається корекція знань учнів).

ІІІ. Новий матеріал.

1.Повідомлення теми й мотивація навчальної діяльності.

Як ви вже зрозуміли, об’єктом сьогоднішніх досліджень є мовний етикет українців, його зв’язок з менталітетом народу. Наша мета – провести спостереження і висловити міркування щодо відбиття ментальних рис народу в мові, зокрема в поезії та формулах етикету.

Не даремно відомий афоризм говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Адже саме через мову ми знайомимося з традиціями, етикетом, культурою народів, і таким чином усвідомлюємо особливості їхніх ментальних характерів. Набуті знання покращать ваші комунікативні вміння, поглиблять усвідомлення себе як частини народу.

2. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу.

Поняття «менталітет», «ментальність», безперечно, вам знайомі, але я пропоную вдумливо вислухати та записати пояснення цих термінів за «Великим тлумачним словником сучасної української мови»: «Менталітет – сукупність психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних і т.ін. особливостей мислення народу, соціальної групи або індивіда, що проявляються в культурі, мові, поведінці і т.ін.».

«Ментальний – від «менталітет».

«Ментальність – інтелект, розумові здібності, психіка, психічний склад»(ВТССУМ, ст. 518).

Кожна нація має певні, притаманні переважно їй, світоглядні й почуттєві риси, що становлять внутрішню духовну її сутність. Це категорія історична. ЇЇ основна сутність упродовж століть не змінюється. Хто не чув про німецьку педантичність, англійську пунктуальність, чуттєвість та пристрасність французів? Ментальність виявляється в кожній особі, її моралі, поведінці, у сприйманні нею себе й оточення.

На визначення типово національних, водночас і ментальних, рис українців натрапляємо в багатьох наукових працях, художніх текстах. Наприклад, історик І. Крип’якевич писав про козаків: «Це не хлопи, а войовники… …українці над усе люблять свободу… Українське життя має свій окремий стиль, спертий на високу народну культуру». Автор наголошує на «…свідомості національної окремішності, цінуванні волі та індивідуального розвитку».

ІV. Закріплення нового матеріалу

Евристична бесіда.

а) Які негативні риси українців, породжені історичними й соціокультурними чинниками, виписав Остап Вишня у гуморесці «Чухраїнці»? (Виділяє п’ять найважливіших, глибоко національних рис:

«1. Якби ж знаття.

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось-то воно буде.

5. Я так і знав.»).

А які, на ваш погляд, ментальні риси притаманні українцям? (Хазяйновитість, сентименталізм, ліризм, своєрідний гумор, кмітливість, почуття власної гідності. Негативні: заздрісність, жадібність, спостерігальна пасивність, колінопреклоніння).

Науковець В.Грабовський правильно зазначив, що найповніше ментальні риси народу відбиваються в його мові. (Вчитель читає епіграф: «Мова – одяг способу мислення нашого менталітету, як тіло у душі». В. Грабовський).

б) Пропоную послухати рядки поезій і висловити свою думку щодо того, яку українську ментальну рису передано мовними засобами.

П. Тичина:

Стану я, гляну я –

Скрізь поточки як дзвіночки,

Жайворон як золотий

З переливами:

Йде весна

Запашна,

Квітами-перлами закосичена.

В. Симоненко:

А цей ночами все сичить і свище,

Хоч вже перетворивсь на порошок:

-

Чого могила у сусіда вища

І домовина довша на вершок…

М. Білокопитов:

Терпець у неї із заліза,

Нема подібного ніде:

Поки на стінку не полізе,

До стоматолога не йде.

М. Гриценко:

Красунечко моя!

Тужаві колоски

Вже підпирають день, як золоті атланти!

А твій солодкий цвіт, пахучий і п’янкий,

Заснути не дає із вечора до ранку.

І. Драч: Ми – українські горобці,

Як оселедці, в нас чуби,

Вкраїнський усміх на лиці,

Вкраїнські писки і лоби.

Що нам сипнуть, те ми клюєм,

Чолом за ласку віддаєм.

В. Стус:

Ні. Вистояти. Вистояти.

Ні – стояти.

Тільки тут.

У цьому полі, що наче льон.

І власної неволі спізнати тут, на рідній чужині.

М. Шевченко:

Де і ким у нашім раї перші спродини були?

Продавали хату скраю –

Продавали й продали.

……………………………….

І в хваленім нашім раї,

Де вита Шевченка дух,

Владарює хата скраю

Підло вдягнута в кожух.

Учитель. Кажуть, що література – це підручник життя, і проведена щойно робота переконує нас у цьому.

Учнівське повідомлення

Учитель. Запрошую до слова ________ з повідомленням «Мовленнєвий етикет в розрізі української ментальності»

Український мовленнєвий етикет – це національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості. Він сформувався історично в культурних верствах нашого народу й передається від покоління до покоління як еталон порядної мовленнєвої поведінки українця, виразник людської гідності й честі, української шляхетності й аристократизму духу.

Український мовленнєвий етикет – це явище прогресивне й суто національне, бо відображає національний характер українця, його ментальність. Ця категорія в основному стала. Однак процеси в суспільстві вносять у нього певні корективи.

Я б хотіла зупинитися передусім на тому, як у формах спілкування відбилися релігійність нашого народу та побожність.

Дуже багато висловів українського мовленнєвого етикету ґрунтується навколо слова «Бог». Деякі з них уживаються як традиційні формули, складові частини яких втратили своє первісне лексичне значення, наприклад: спасибі – «спаси Бог» (за добре діло, вчинок), помагайбі – «поможи Боже». Але є й такі, в яких слово «Бог» не асемантизувалося, тобто не втратило первісного значення: дай, Боже, щастя; дякувати Богу; Бог у поміч.

Ще однією рисою, притаманною українцям є емоційність. Вона виявляється і в етикетних формулах: широко використовуються пестливі суфікси (здоровенькі були, доброго здоров’ячка, яка ви гарненька).

Абсолютно суперечать українському мовленнєвому етикетові звертання на кшталт: Борька, Шурка, папаня, мамаша.

Грубо порушують етикет особи, що вдаються до нецензурних слів, жаргонізмів. Останні легко замінити літературними словами.Звертаюсь до своїх однокласників: замість «супер» вживайте «добре», «гарно»; «на шару» - «задарма»; «прикид» - «манера одягатися». А щодо лайливих і нецензурних слів, які пішли від назв демонів, сатанинської сили, так треба пам’ятати, що у змісті кожного з них закладена руйнація.

Вчений-біолог Петро Гаряєв дослідив, що деякі слова «вибухають» у генетичному апараті людини, спотворюючи її спадкові програми, викликаючи мутації, які призводять до виродження. Під час відбірної лайки хромосоми просто рвуться. Від лихослів’я псується пам’ять людини. А звідси склероз, загальна атрофія, серцева недостатність. Те, що говорять уста залежить від стану серця, «бо чим серце наповнене, те говорять уста» (Мт. 12:34). Так говорить Біблія, а ми християни – то ж і діяти треба по-християнськи.

Учитель. Народна педагогіка також за допомогою національного мовленнєвого етикету вчить нас формувати щирі й доброзичливі взаємини з людьми. Згадайте прислів’я та приказки на цю тему. (Говори мало. Слухай багато, думай ще більше. Слово не горобець – вилетить не впіймаєш. Погане слово проковтни. Що маєш казати, то наперед обміркуй.)

Групова робота

Учитель.Український мовленнєвий етикет передбачає властиві українцям специфічні правила мовленнєвої поведінки, втілені в системі стійких формул і виразів. Вони є загальноприйнятими і є запорукою чемного контакту із співбесідником.

Дві групи мали завдання створити мультимедійні презентації. До вашої уваги робота першої групи. Занотуйте в зошит найважливішу інформацію, щоб застосувати її під час підготовки домашнього завдання.

Дякуємо. Робота другої групи.

V. Рефлексія та оцінювання.

Учитель.Тож після усього прослуханого та переглянутого чи погоджуєтеся ви із Сократівським «Заговори, що я тебе побачив»? (Другий епіграф).

Закінчіть речення:

1. «Найповніше ментальні риси народу відбиваються у ….» (мові, літературі, фольклорі).

2. «Бути гарним співрозмовником – це не лише уміти говорити, а й уміти…» (слухати).

VІ. Домашнє завдання.

Вдома Ви виконаєте два тести: один з культури мовлення, інший, щоб дізнатися чи вмієте ви слухати співбесідника.

Окрім того ви маєте підготуватися до інсценування ситуацій, показаних у презентації.

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (авт. В. Бусел), Перун, 2003.

2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1999.
 

3. Романюк Є. Робочий зошит з культури мовлення. – Львів: Світ, 2005.

4. Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Стилістика української мови. – К.: Грамота, 2008.

5. Дмитренко Г.К. Українська мова: Навч. Посібник для учнів 10 класу. – К., 2004.Матеріали для презентації

Пам’ятки-формули вітання і знайомства

В українському мовленнєвому етикеті є чіткі правила, хто з ким, коли і як повинен вітатися і знайомитися.

1. Молодий першим вітається з людиною старшого віку.

2. Чоловік першим вітається із жінкою (юнак із дівчиною).

3. У приміщенні першим вітається той, хто заходить.

Формули вітання

……………………………………..

При знайомстві прагни
 

1. Не хвалитися. Не ображати людей.

2. Говорити загальноприйняті в товаристві слова привітним тоном.

3. Говорити приємні слова, поліпшуючи настрій присутніх.

4. При знайомстві нового друга чи приятеля представляє компанії той, хто його знає.

Формули знайомства

1. Дозвольте відрекомендуватися…

2. Радий знайомству…

3. Приємно познайомитися…

4. Мене звати…

5. Дуже приємно… (Радий).

6. Давно хотів познайомитися…

Матеріали для презентації

Пам’ятки-формули порад і прощань

Дати пораду – це навчити когось правильно чинити, діяти.

1. Даючи пораду, будь щирим, доброзичливим.

2. Намагайся не нав’язувати власної думки, використовуй слова ввічливості.

3. Прагни до взаєморозуміння.

4. Умій відповідати за пораду і на пораду.

Формули порад

1. Некатегорична порада: дозвольте порадити Вам…, я хотів би тобі порадити…, дозвольте надати Вам пораду…

2. Наполеглива порада: обов’язково (неодмінно) подивись…, ти повинен…. Тобі потрібно (варто) порадити…Формули прощань

………………………………….Загальна формула ситуації спілкування

Доречність/недоречність сказаного = хто+кому+що+як+навіщо+за яких обставин (де, коли, чому)

Категорія: Мої статті | Додав: СЗШ8 (26.03.2012) | Автор: Романюк Людмила Андріївна E
Переглядів: 3530 | Теги: українська мова, культура мовлення, мовний етикет | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Це цікаво!
Під землею виявлений Гігантський Океан, який в три рази більше всіх океанів на Землі Радимо прочитати
Україна надзвичайна! Перейти на блог
ТОП 9 Youtube каналів українською мовою з розвиваючим відео для дітей (для вчителів, батьків, учнів)
МОН пропонують відмовитись від «зубріння» в школі Читайте тут 
Освіта майбутнього: поступовий відхід в онлайн Читайте тут
Міносвіти схвалило зміни до навчальних програм для 9 - 11 класів Прочитати

Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz