Меню сайту
Пошук


Педрада "Робота з обдарованими дітьми"

27 березня у школі відбулося засідання педагогічної ради

«Про роботу педагогічного колективу  по застосуванню сучасних психолого-педагогічних підходів для розвитку обдарованості школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання»

Порядок денний

  1. Застосування сучасних психолого-педагогічних підходів для розвитку обдарованості школярів в умовах  особистісно-орієнтованого навчання та виховання (Маланчій В.О.)
  • Розвиток обдарованості школярів на уроках української мови та літератури (Боєва З.В)
  • Застосування сучасних психолого-педагогічних підходів для розвитку обдарованості учнів на уроках німецької мови (Бєсєдіна В.О.)
  • Розвиток обдарованості  учнів початкових класів в умовах  особистісно-орієнтованого  інклюзивного навчання та виховання (Кравець Г.П.)
  • Про розвиток обдарованості учнів в умовах інклюзивного навчання (Венгер О.М.)
  1. Про проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів (Маланчій В.О.)
  2. Про звільнення від ДПА учня 9-В класу Мазура Іллі (Маланчій В.О.) 

 

З доповіддю виступила заступник директора з навчально-виховної роботи В.О. Маланчій

Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості  школярів в умовах особистісно – орієнтованого навчання та виховання

Одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Адже саме молоді люди в майбутньому будуть визначати шляхи розвитку науки, економіки, медицини, мистецтва тощо.  Оскільки талановиті й обдаровані люди завжди впливали й впливають на розвиток та характер суспільства, то талант і обдарованість можна вважати суттєвим багатством кожної держави. Ще один із перших філософів в історії людства Конфуцій пропонував відбирати й інтенсивно розвивати обдарованих дітей. 
Більшість вітчизняних дослідників визначає обдарованість як високий рівень розвитку здібностей. Особливістю таких дітей є їх перевага над «звичайними» за всіма параметрами: інтелектом, творчістю, досягненнями, спілкуванням, моральними та етичними еталонами. 
Чи всі діти обдаровані?
Існують дві крайні  точки  зору:
 І - всі діти обдаровані; 
ІІ - обдаровані діти зустрічаються  вкрай  рідко. 
Вчені припускають, що обдарованих дітей -  не менше 15-25%. Що ж відбувається з обдарованими дітьми в сучасній школі? Адже, якщо вважати, що принаймні від 15 до 25% учнів у нашій школі є обдарованими, то де ж вони? Часто за основну ознаку обдарованості приймається високий рівень інтелекту. Якщо учень невстигаючий, то про яку обдарованість може йти мова? Але ж видатні досягнення можливі і при середньому рівні розвитку інтелекту. (Енштейн). За даними американського психолога Е.Торренса, близько 30% дітей, відрахованих зі школи за неуспішність, були обдарованими. Тому не можна забувати, що дітей з прихованою обдарованістю значно більше, ніж з явною. 
       Доведено, що близько 30% учнів за час їх одинадцятирічного навчання знижують свої показники творчого розвитку. І якщо ми не будемо піклуватися про задоволення інтелектуальних та творчих запитів цих 30%, то нам залишиться тільки дивуватися тій легкості, з якою губляться найцінніші якості дитини - відкритий розум і гнучкий інтерес дитинства. 
У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей:
1.    Гарна пам'ять та абстрактне мислення.
2.    Розвинута свідомість та теоретичне мислення.
3.    Активність, наполегливість, творчих пошук.
4.    Вимогливість та почуття справедливості.
5.    Бажання навчатися.
6.    Здатність до самостій¬ної діяльності.
7.    Критичність, допитливість.
8.    Праг¬нення проникнути у суть речей та фантазувати.
9.    Прагнення досліджувати, виконувати складні завдання.
10.    Інтерес до читання, значний словниковий запас.
11.    Вміння працювати з інформацією.
12.    Почуття гумору, оптимізм.
 
Однією з найпопулярніших сьогодні є концепція обдарованості Дж. Рензуллі, згідно якої обдарованість є поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, креативності та наполегливості з урахуванням ерудиції і сприятливого навколишнього середовища. Таким чином, до категорії обдарованих осіб, успішних хоча б за одним із параметрів, можна віднести кожну дитину. 
Отже, обдарованість є такою особливістю людини, яка вченими та практиками розуміється по-різному, Тому, зрозуміло, що як конкретним фахівцем розуміється це поняття, так він створює умови для розвитку обдарованості у своїх вихованців (або не створює). 
Обдарована дитина потребує грамотного психологічного супроводу свого розвитку. 
Обдарованість - це не лише дар, а й випробування для учня.  Обдарований учень - це теж дар і випробування для вчителя. У таких дітей є свої психологічні особливості та труднощі, які переживаються ними сильніше, ніж звичайними дітьми, що дозволяє говорити про них як про дітей групи ризику. Тому вчитель повинен знати основні проблеми обдарованих дітей.  До них належать:
•    проблеми у спілкуванні з однокласниками; 
•    порушення взаємодії з учителями; 
•    непорозуміння з батьками; 
•    прояви девіантної поведінки (у т.ч. пропуски уроків); 
•    відсутність навичок просоціальної поведінки на різних рівнях (від побутового до громадського) та ін. 
•    ворожість до школи (може з’являтися через невідповідність навчального плану здібностям та інтересам дітей); 
•    нонконформізм  (внаслідок готовності відмовитися від соціальних стандартів, які суперечать їх інтересам або здаються безглуздими); 
•    занурення у філософські проблеми (вважається, що для обдарованих дітей характерно задумуватися над такими явищами, як смерть, загробне життя, релігійні вірування і філософські проблеми; такі діти шукають собі друзів за розумом, а не за віком); 
•    невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком (диссинхронію розвитку відмічають більшість дослідників обдарованості). 
Крім того, виділяють такі фактори, як перфекціонізм або прагнення до досконалості, пов’язане із цим відчуття незадоволення (що може спричинити відчуття власної неадекватності і низьку самооцінку); нереалістичні цілі; надчутливість (такі діти схильні до критичного ставлення не тільки до себе, але і до навколишніх); потреба в увазі дорослих (у силу природної допитливості і прагнення до пізнання обдаровані діти нерідко монополізують увагою вчителів, батьків і інших дорослих); нетерпимість до дітей, які стоять нижче від них в інтелектуальному розвитку.
Усі ці фактори можуть спричинити відчуження дитини від найближчого середовища, що в свою чергу, викликає дезадаптацію та поширення девіантних форм поведінки. 
Впливати на творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. 
    Функції учителів-предметників 
•    Пошук обдарованих учнів зі свого предмета.
•    Коригування програм та планів, включення завдань підвищеної складності, творчого, пошукового характеру.
•    Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.
•    Підготовка до олімпіад, конкурсів, конференцій.
•    Відбір та оформлення досягнень учнів для оприлюднення.
•    Узагальнення власного досвіду для поширення.
•    Збір матеріалів для роботи з обдарованими дітьми.
•    Виступи на педрадах, семінарах з проблеми.
•    Консультування батьків обдарованих учнів щодо їх розвитку.

Діяльність педагогічного колективу в роботі з обдарованими і здібними дітьми повинна спиратися на такі принципи: 
•    індивідуалізації і диференціації навчання; 
•    максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку особистості; 
•    зростання ролі позаурочної діяльності; 
•    створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі учителя; 
свободи вибору учнями освітніх послуг, допомоги, наставництва

Основною формою роботи в школі є урок, який теж дає багато можливостей для розвитку здібностей учнів. Методи повинні бути різноманітними і спрямованими на індивідуалізацію та диференціацію. Потрібно широко використовувати групові форми, різні творчі завдання, які залучають учнів до самостійної пізнавальної діяльності, дискусії, діалогу. Універсальних рецептів на всі випадки навчання і виховання  немає. А за словами Пойя, хороших методів існує стільки, скільки існує хороших вчителів.  
 На уроці педагог має  використовувати такі методи і форми роботи, які позитивно впливатимуть на розвиток допитливості, критичного і незалежного мислення, винахідливості дитини.. Таких методів існує безліч. Але найбільш поширеним методом розвитку творчих здібностей у дітей є метод використання творчих завдань. Він – універсальний, адже його можна легко використати на будь-якому уроці, адаптуючи до будь-якої теми. Творчі методи під час навчання обдарованих дітей націлені на:
•    визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;
•    повагу до бажання дітей працювати самостійно;
•    надання дитині свободи вибору;
•    індивідуалізацію навчальної програми залежно від здібностей дитини;
•    уникання будь-якого тиску на дитину;
•    підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;
•    схвалення результатів діяльності дитини;
•    надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні думки;
•    розвиток уміння переконувати й пропагувати;
•    розвиток здатності до самоаналізу і самокритики;
•    розширення кола інтересів і вмінь;
•    постійне прагнення до самовдосконалення


Ось, наприклад, деякі форми та методи роботи з обдарованими: 
–    проблемні пошукові завдання, метою яких є свідоме досягнення стану «осяяння», підказок інтуїції тощо. Підбираються проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде. При цьому учню потрібно ще застосувати знання з вивчених раніше розділів. Ще в запитання закладається якась проблемна ситуація, розв’язати яку потрібно неординарним способом;
–    побудова гіпотез. Учні висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання, роблять свої припущення, що можуть стати темою дослідження;
–    інтерактивне навчання: «запитання – відповідь». Клас поділяється на декілька груп, кожна  одержує завдання прочитати текст з підручника і скласти запитання до нього. Ланцюжок «запитання – відповідь» сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання. Така методика роботи допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої думки, доходити правильних висновків;
–    прийом «Незавершене рішення» – за його допомогою можна визначити рівень пізнавальної активності. Наприкінці уроку вчитель пропонує завдання творчого характеру і попереджає, що рішення виявиться досить цікавим і несподіваним. Після обговорення висунутої проблеми учні починають роботу, але не встигають виконати завдання до закінчення уроку. Вчитель, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено, перевіряє його наявність і якість виконання на наступному уроці.

Робота з обдарованими дітьми є одним із головних напрямів діяльності нашого педагогічного колективу і направлена вона на створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання. Виявлення і  підтримка обдарованих дітей є важливою метою психолого – педагогічного супроводу  дитини в школі. . Завданням психолого – педагогічного супроводу обдарованих дітей є   вирішення проблем  їх навчання, виховання й розвитку.
 Головні завдання психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини, які ставить перед собою педколектив: 
1.    Виховання морально і фізично здорового покоління.  
2.    Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум.  
3.    Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.  
4.    Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.  
5.    Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно професійної орієнтації.  
6.    Створення сприятливих умов для гуманізації освіти.  
7.    Формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння майбутньою професією.  
8.    Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.  
9.    Розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів для використання їх у навчально-методичної роботі.  
10.    Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання:  
-    технологія творчості (м/о вчителів початкової школи);  
-    технологія критичного мислення (м/о вчителів української мови та 
літератури, історії та географії );  
-    комунікативна технологія (м/о вчителів іноземної мови);  - проектна технологія(м/о вчителів фізики, математики, хімії).  
11. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів.  

Методи і заходи психолого-педагогічної підтримки:
•    створення яскравих наочно-образних уявлень;
•    навчально-пізнавальна гра;
•    створення проблемних ситуацій;
•    використання творчих завдань;
•    сприяння розкриттю суб’єктивного досвіду учнів;
•    створення ситуації взаємодопомоги;
•    спонукання до пошуку альтернативних рішень;
•    створення ситуації успіху;
•    заохочення;
•    надання дитині свободи вибору;
•    виявлення поваги до бажання учнів самостійно працювати.

Результатом комплексної діагностики обдарованості є створення Банку даних обдарованих учнів, який є системою централізованого обліку, накопичення та збереження інформації про учнів, які є переможцями і призерами міських, обласних, міжрегіональних, Всеукраїнських і міжнародних етапів конкурсів, турнірів, змагань, олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, наукових конференцій тощо, які показали високі результати в спортивній, академічній, творчій, технічній і соціальній діяльності, та їх учителівнаставників. Як правило, Банк укладається за такими  видами обдарованості: 
-    академічна (діти, які мають високі досягнення в навчальних предметах); 
-    інтелектуальна (діти, які мають високі досягнення в дослідницькій, науковій діяльності тощо); 
-    практично-перетворювальна (раціоналізаторство, винахідництво, технічне моделювання, обдарованість у ремеслах тощо); 
-    художньо-естетична (хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична тощо); 
-    комунікативно-організаторська (лідерська, ораторська, організаційна тощо); 
-    психомоторна (спортивна, спортивні танці тощо).

Дослідники виділяють кількісні стратегії: прискорення та інтенсифікація. Стратегія прискорення припускає збільшення темпу (швидкості) проходження навчального матеріалу. Дослідження, проведені багатьма фахівцями, свідчать про те, що прискорення дозволяє обдарованій дитині оптимізувати темп власного навчання, що позитивно позначається на загальному інтелектуальному і творчому розвитку. Негативні наслідки прискорення незначні: зустрічаються окремі випадки, коли навантаження не відповідає ні здібностям, ні фізичному стану дитини. Прискорення здійснюється в таких організаційних формах як ранній вступ до школи, швидший (порівняно з традиційним) темп вивчення навчального матеріалу усім класом одночасно, "перескакування" обдарованої дитини через клас, радикальне прискорення (можливість займатися за університетською програмою), ранній вступ до ВНЗ. 
Стратегія інтенсифікації передбачає не зміну швидкості засвоєння, а збільшення обсягу матеріалу, підвищення інтенсивності навчання. Інтенсифікація активно використовується у практиці роботи шкіл або класів з поглибленим вивченням окремих предметів. Поглиблення, при якому передбачено більш глибоке вивчення навчальних дисциплін з певних галузей знань. Даний тип стратегії навчання ефективний стосовно дітей, які виявили підвищений інтерес до конкретної галузі знань чи сфери діяльності. Практика такого навчання дозволяє відзначити ряд позитивних результатів, а саме: високий рівень компетентності у відповідній галузі знань, сприятливі умови для інтелектуального розвитку учнів тощо. Однак застосування поглиблених програм не вирішує всіх проблем, зокрема: не всі обдаровані діти виявляють зацікавленість певною сферою знань чи діяльності на ранніх стадіях свого розвитку; занадто рання спеціалізація навчання не завжди сприяє загальному розвитку дитини. 

Якісні стратегії перебудови змісту освіти пов'язані з впровадженням у навчання нових розвивальних програм і методик для обдарованих дітей, що якісно відрізняються від стандартних. Увесь цей спектр заходів зазвичай називають терміном "збагачення", що орієнтоване на якісно вищий рівень змісту освіти з виходом за межі традиційної тематики за рахунок міждисциплінарних зв'язків. Крім того, збагачена програма передбачає оволодіння учнями різноманітними способами і прийомами розумової дослідницької діяльності. Таке навчання може здійснюватися як у межах традиційного освітнього процесу, так і під час участі учнів у дослідницьких проектах, спеціальних інтелектуальних тренінгах тощо. До стратегії збагачення належать такі підходи: 
•    індивідуалізація навчання, 
•    навчання мисленню, 
•    дослідницьке навчання, 
•    проблематизація (проблемне навчання), 
•    розробка програм розвитку соціальної компетенції. 
У навчанні обдарованих дітей використовуються активні форми роботи, зокрема нестандартні типи уроків; діяльністний тип навчання; посилення особистісно орієнтованого і оцінно-аналітичного компонентів уроку, елективних і гурткових занять; застосуванняя розвивальних дидактичних технологій, додаткові і консультаційні заняття, тренінги; інтелектуальні вікторини, брейн-ринги, дебати, інтелектуальні марафони, науково-практичні конференції й предметні олімпіади різного рівня організації; фестивалі, змагання; проектна і навчально-дослідницька діяльність; огляди-конкурси портфоліо навчальних і позанавчальних досягнень учнів. 

Робота, яку проводять вчителі школи з обдарованими дітьми дає свої результати. Учні школи беруть участь в різноманітних конкурсах на рівні школи та міста. 
Важливий аспект роботи з обдарованою молоддю – організація та проведення олімпіад. Олімпіади сприяють розвитку пізнавального інтересу учнів, обґрунтованому вибору ними майбутньої професії. Особливість олімпіад полягає й у тому, що вони надають учням змогу перевірити свої знання й уміння в умовах змагання, зіставити їх зі знаннями й уміннями однолітків.
Учні школи беруть активну участь в інтерактивних конкурсах  «Колосок», «Кенгуру», «Орлятко»,
Проводиться в школі і робота з дітьми, здібними до спорту.  Результатом   цієї роботи є те, що наші учні є постійними учасниками міських, обласних спортивних змагань, стали переможцями та призерами міських змагань футболу, кульової  стрільби. 
Наші талановиті діти беруть активну участь в усіх шкільних виховних заходах.
В школі було проведено предметні тижні з української мови та літератури, тиждень правової освіти, тиждень психології, іноземних мов.
 В цьому році уже проведені шкільні предметні олімпіади у 6-11 класах. В них взяли участь 516  учнів, 16 учнів стали призерами на міському етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.
  

 

Опитування школярів: «Чи всі діти обдаровані?»

Опитування школярів: «Що таке обдарованість?»

Опитування школярів: «Чи ти обдарований?»

Про роботу педагогічного колективу СЗШ № 8 з обдарованими дітьми

 Із співдоповідями виступали вчителі: німецької мови Бєсєдіна В.О., вчитель початкових класів Кравець Г.П. та вчитель - реабілітолог Венгер О.М.

Вчитель німецької мови Бєсєдіна В.О.

Вчитель - реабілітолог Венгер О.М.

Вчитель початкових класів Кравець Г.П.

 


Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz