Меню сайту
Пошук


Педрада "Здоровий спосіб життя"

Про роботу педагогічного колективу  щодо створення умов та формування навичок здорового способу життя, профілактика захворюваності у дітей.

25 жовтня педагогічний колектив обговорював питання здоровязберігаючих технологій.

Інтерактивна форма проведення педагогічної ради захопила усіх,

4 команди, але всі однодумці. Кожен доавав ідей, формулював думки, приймав участь у проектах.

 

 

Порядок дений:

 1. Про роботу педагогічного колективу  щодо створення умов та формування навичок здорового способу життя, профілактика захворюваності у дітей.
 2. Аналіз стану здоров’я дітей по СЗОШ № 8
 3. Формування компетенцій здорового способу життя на уроках фізкультури та у позаурочний час.
 4. Сучасні здоров’язберегаючі технології у навчально-виховному процесу. Взаємодія школи і сімї у формуванні в дітей здорового способу життя
 5. Формування життєвих компетентностей та свідомої позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, на підвищення культури здоров’я

Педагогічну раду розпочав директор школи

Про роботу педагогічного колективу  щодо створення умов та формування навичок здорового способу життя, профілактика захворюваності у дітей доповідала заступнгик директора з виховної роботи Малюкова Олена Анатоліївна

   Доповідь можна викачати із сервера за цим посиланням 

Комп'ютерну презентацію по доповіді перегляньте тут. Частина 1

Здоров'я людини - проблема досить актуальна для всіх часів і народів, а в даний час вона стає першорядною. Сьогодні в світі дедалі більше наголошується на необхідності забезпечення права людини на збереження та зміцнення здоров’я.

У статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я визначається як "стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя ", а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Здоров'я у всі часи вважалося вищою цінністю, основою активного творчого життя, щастя, радості і благополуччя людини.

За статистичними даними науковців в останні роки намітилися такі негативні тенденції - фізіологічно зрілими народжуються не більше 14% дітей, значно знизилося число абсолютно здорових дітей (їх залишається не більше 10-12 %). В даний час актуальність та глобальність проблеми здорового способу життя зростає та викликає стурбованість науки, особливо у сферах, що стосуються проблем охорони здоров’я. Причин кілька, але найсуттєвіша з них, як я вже казала, - це погіршення здоров'я населення країни.

Актуальна тема здорового способу життя і для дітей нашої школи.

Сьогодні ми поговоримо про здоровий спосіб життя, як компетентність, яку необхідно виховувати в наших дітях. І це має стати пріоритетним напрямом у діяльності нашого навчального закладу, враховуючи особливість нашого закладу

Що таке здоровий спосіб життя? Кожна людина розуміє це по-різному. Тому до себе люди ставляться по-різному. Але так як в основі всього лежить здоров'я, то переважна більшість намагається його зберегти, бо це найцінніше, що є у людини. Артур Шопенгауер казав, що «здоров'я до того переважує всі блага життя, що воістину здоровий жебрак щасливіший хворого короля»

Як це розуміють наші діти (результати анкет)

Поняття «здоровий спосіб життя» однозначно поки ще не визначено. Але сучасний погляд розуміє під здоров’ям людини феномен, що інтегрує основні складові здоров’я:

 • Фізична;
 • Інтелектуальна;
 • Психологічна;
 • Духовна;
 • Соціальна;

 Здоровою може вважатися людина, яка відзначається гармонійним фізичним та розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого її фізичного та соціального середовища…
   

Здоров’я тому не означає просто відсутність хвороб: це дещо позитивне, це життєрадісне й охоче виконання обов’язків, які життя покладає на людину». 

Наших дітей ми повинні націлювати на усвідомлення того, що майбутнє кожного — за здоровим поколінням, бо фізично і морально здорова людина здатна творити і жити «якісно». Вони повинні чітко розуміти, що для того, щоб сформувати здоров'я, треба знати, як воно закладається, зберігається, від чого руйнується, і від чого залежить?

Микола Амосов говорив: «У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Найчастіше вона хворіє через лінощі й жадобу, а інколи - й від нерозумності».
Фактори, що впливають на здоров’я людини:

 • 20 % — залежить від спадкових факторів;
 • 20 % — від умов оточуючого середовища;
 • 10 % — від діяльності системи охорони здоров'я (медицини);
 • 50 % — від самої людини, і від того, який спосіб життя вона веде.

 Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношенні триєдиних понять:  здоров’я – здоровий спосіб життя – культура здоров’я.

Дане співвідношення має сенс при виконанні та дотримуванні певних умов здорового способу життя – це, так би мовити, система розумової поведінки людини на фундаменті моральних і національних традицій, яка забезпечує людині фізичне, душевне, духовне і соціальне благополуччя в реальному навколишньому середовищі.

Інтерактивна вправа «Умови здорового способу життя». Вчителі у групах обговорювали і записували умови, при яких можна зберегти здоров’я.
Приклад переліку умов:

 1. Раціональне здорове харчування
 2. Дотримання режиму дня
 3. Щоденні помірні фізичні навантаження
 4. Рух, як умова життя
 5. Відсутність шкідливих звичок
 6. Систематичний спокійний сон
 7. Уникнення стресів
 8. Дотримання гігієнічних норм
 9. Загартування
 10. Уникнення носіння одягу із штучних волокон
 11. Дотримання режиму роботи за комп’ютером
 12. Обов’язкові прогулянки на свіжому повітрі 
 13. Жити у гармонії із собою та природою
 14. Позитивні емоції (сміятися 17 хвилин в день)

 

Далі від кожної команди виступив педагог із створеним переліком умов.

 

 

Умови, при яких можна дотримуватись здорового способу життя:

 1. Духовність – усвідомлення цінності життя
 2. Збалансоване харчування – доступ до раціонального, корисного, збалансованого харчування, помірність у харчуванні
 3. Раціональний добовий режим – умови побуту та праці
 4. Загартування
 5. Нормальний психологічний мікроклімат у сім’ї, колективі
 6. Відсутність шкідливих звичок
 7. Навички гігієни
 8. Оптимальний руховий режим – рухова активність, заняття фізкультурою, гімнастикою, тощо
 9. Природа (навколишнє середовище, гармонія людини та природи).

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останнє десятиріччя свідчить про те, що Україна перебуває в стані глибокої демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією (зменшення населення), старінням населення та зменшенням середньої тривалості життя. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я, що є невід'ємною складовою здоров'я нації і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. За оцінками фахівців, близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя в дитячому та підлітковому віці слайд. Зараз у сучасній Україні прослідковується стрімке погіршення стану фізичного та розумового розвитку дітей, катастрофічно недостатня культура здоров'я молодого покоління. Нервово–психічними розладами, психозами страждає чверть школярів. За даними досліджень по закінченню 2 класу у 42% учнів спостерігаються хронічні захворювання, 50% школярів мають порушення розвитку в будові і функціях різних систем органів. 

 За даними української національної державної інспекції  охорони здоров'я дітей та підлітків 5% випускників шкіл закінчують школу здоровими. Тобто 95 % усіх підлітків мають відхилення в загальному стані здоров'я, з них 20% мають по два та більше захворювань. 
Порушення здоров'я, які простежуються в дошкільному віці, пов'язані з нездоровим способом життя батьків і призводять до того, що в 60 % дітей, які приходять у перший клас, помітні функціональні порушення, 21% мають відставання біологічного віку від паспортного на 2 роки, а 45% психологічно і фізично не готові до навчання і освоєння програми. Необхідно відзначити, що діти з благополучних сімей мають вищий рівень фізичної і розумової підготовки, ніж їxні однолітки з неблагополучних сімей. Висновок, зроблений ученими, звучить як вирок для всіх нас: нездоровий спосіб життя, постійна емоційна напруга, яка підсилюється участю дітей у сімейних конфліктах викликають порушення регуляції основних фізіологічних функцій.

Ці негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчально-виховного процесу. Більш того, питання здоров'я населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній безпеці держави. Тому в даний час заклик – "Щоб вижити, світ повинен встановити здоровий спосіб життя! " – стає для українців найголовнішим та пріорітетнішим закликом та навіть викликом для нашого суспільства.

За даними управління охорони здоров'я міста Хмельницького, аналіз стану захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку свідчить про те, що в місті, як і в цілому по області, за останні роки зберігається негативна тенденція – при загальному поступовому зменшенні кількості дитячого населення значно зростають показники поширеності хвороб у дітей та підлітків. Протягом лише останніх 2-х років загальний показник поширеності всіх хвороб у дітей виріс у 1,5 рази.
У структурі патологічної ураженості дітей традиційно перші місця займають хвороби органів дихання, органів травлення, хвороби ока, нервової системи і органів чуття, шкіри, вроджені вади розвитку зросли – в 1,8 рази, нервової системи та органів чуття – в 1,5 рази.

Структура поширеності захворювань дітей:   

 • Хвороби органів дихання - 49,5%
 • Хвороби органів травлення - 7,3%
 • Хвороби ендокринної системи - 6,2%
 • Хвороби ока та його придатків - 4,9%
 • Хвороби шкіри - 4,8%
 • Інші - 27%

За даними Українського інституту екології людини приблизно 85 % усіх неуспішних учнів мають поганий стан здоров'я — якусь недугу або захворювання, іноді малопомітні, які можна подолати тільки спільними зусиллями батьків, лікарів та вчителів. За час шкільного навчання кількість різних захворювань у дітей зростає в 1,5-2 рази. Підвищення рівня захворюваності дітей призводить до зростання кількості дітей-інвалідів. На сьогодні їх зареєстровано понад 160 тисяч. Особливу тривогу спеціалістів викликає стан здоров'я підлітків, поширення серед них наркоманів, нікотинової залежності, алкоголізму, венеричних захворювань, вагітності неповнолітніх, випадків суїциду.

Сьогодні на здоров'я підлітків найпомітніше впливають причини, дія яких раніше була значно меншою. Більшість із них починають інтенсивно діяти саме в молодому віці. Отже, урбанізація, розвиток технічного потенціалу, зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного навантаження, інформаційні перевантаження — усі ці складові нашого сьогодення, звичайно, різною мірою, але відбиваються на здоров'ї дітей.

Це розуміють усі і намагаються вживати заходів. На рівні нашої держави діє близько десяти національних програм, щорічно приймається десятки важливих документів у цій сфері, головним завданням яких є пропаганда здорового способу життя дітей та молоді. Але чомусь здоров’я дітей, та загалом всіх українців, стрімко погіршується.

Звернутися до теми «шкільного» здоров'я нас змушує саме життя: погіршення здоров'я підростаючого покоління досягло масштабів національної проблеми. Основною проблемою освітнього процесу є швидка втомлюваність учнів, низька рухова активність.

Чому це відбувається? Що потрібно зробити, щоб школа, як найважливіший соціальний інститут, внесла гідний внесок у вирішення проблеми здоров'я школярів?    Як зробити так, щоб школа стала Школою здорової дитини?  Які є способи профілактики стомлюваності в учнів в умовах сучасного уроку? Відповідь на це питання нам потрібно спробувати знайти сьогодні

Команди педагогів працюють над завданням: обговорюють і записують питання, необхідні для забезпечення здоров'я дитини.
У нашій школі навчається 800 дітей.
Результати моніторингу здоров'я свідчить про те, що частина учнів страждає хронічними захворюваннями, велика частина захворювань пов'язана з порушенням зору, травного тракту, органів дихання та хвороби кістково-м'язової системи. Викликає занепокоєння і те, що прийшли першокласники, які вже мають хронічні захворювання.

Аналіз стану здоров’я дітей нашої школи. (аналіз проводить медсестра школи Качалаба Л.І.)

   Перегляну слайди із діаграмами по диспансеризації дітей 

                   ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
Виховання шанобливого ставлення до здоров'я необхідно починати з раннього дитинства. На думку фахівців-медиків, 75% всіх хвороб людини закладено в дитячі роки. І педагог може зробити для здоров'я вихованця школи не менше, аніж лікар.

Здоров'я дітей – це загальна проблема медиків, педагогів і батьків. І рішення цієї проблеми залежить від впровадження в школу здоров'язберігаючих технологій. Під здоров'язберігаючими освітніми технологіями в широкому сенсі слова слід розуміти всі ті технології, використання яких в освітньому процесі йде на користь здоров'я учнів.

Мета здоров'язберігаючих освітніх технологій навчання – забезпечити школяреві можливість збереження здоров'я за період навчання в школі, сформувати у нього необхідні знання, вміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

 Збереженню та зміцненню здоров'я учнів сприяють наступні моменти в організації навчання і виховання дітей в нашій школі:

 1. проведення диспансеризації учнів (за графіком);
 2. облік санітарно-гігієнічних вимог при складанні розкладу навчальної та позашкільної роботи;
 3. обов'язкова ранкова зарядка;
 4. організація гарячого харчування;
 5. проведення спортивних заходів.

За санітарними стандартами вчителями необхідно дотримуються таких критерії здоров’язбереження, як:

 • раціональне використання видів діяльності: від 4-х до 7-ми, середня тривалість яких не більше 10 хвилин;
 • раціональна на уроці і кількість видів викладання: словесний, наочний, самостійна робота, практична робота;
 • наявність на уроці робіт, в яких учні мають можливість висловити свою думку, проявити самостійність (самостійна робота, робота в групах, в парах, рольові ігри);
 • психологічний клімат на уроці (похвала, підтримка, змагальний момент, взаємовідносини вчителя з учнями повинні будуватись на принципах довіри та вимогливості).
 • провітрювання кабінетів та санітарно-гігієнічний стан.

 Аналіз практики навчально-виховної роботи в нашій школі свідчить про те що, достатньо широкого поширення набула технологія диференційованого навчання, що припускає виділення в класі груп учнів відповідно до їх рівнів інтелектуального розвитку. Накопичено досвід використання тестів різнорівневого характеру. Такий підхід сприяє формуванню позитивних, пізнавальних мотивів у дітей, зниження рівня тривожності, в учнів спостерігається зростання задоволеності результатами своєї праці. Вчителі вводять в практику захист проектів, який дозволяє індивідуалізувати навчання, підвищувати його соціальну значимість.
На уроках необхідно приділяти багато уваги оздоровчим моментам ( фізхвилинки, релаксація тощо) .

Можна вважати, що здоров'я учня в нормі, якщо:

 • у фізичному плані – здоров'я дозволяє йому справлятися з навчальним навантаженням, дитина вміє долати втому;
 • в соціальному плані – він комунікабельний, товариський;
 • в емоційному плані – дитина урівноважена, здатна дивуватися і захоплюватися;
 • в інтелектуальному плані – учень проявляє хороші розумові здібності, спостережливість, уяву, самонавчання;
 • в моральному плані – він визнає основні загальнолюдські цінності.  

Важлива правильна здоров'язберігаюча організація навчального процесу, а саме:

 1. Включення до мети уроку елементів оздоровчої спрямованості, як в організації, так і в змісті.
 2. Відстеження відповідності санітарно-гігієнічних умов навчання вимогам: чистота в класі, оптимальність світлового, повітряного та теплового режимів та інше.
 3. Побудова уроку з урахуванням динамічності учнів, їх працездатності.
 4. Забезпечення інтересу до предмету й уроку, їх привабливості (поєднання новизни і звичного, інтриги уроку і традиційних його елементів, виклад правил гри,…)
 5. Забезпечення оптимального співвідношення між фізичним і інформаційним обсягом уроку без інформаційного перевантаження учнів.
 6. Забезпечення на уроці оптимального темпоритму, правильного співвідношення між темпом та інформаційною щільністю, з обов'язковим урахуванням фізичного стану і настрою учнів.
 7. Проведення на кожному уроці фізкультхвилинок і пауз загального та спеціального впливу.
 8. Постійна увага до охорони зору: розсадження учнів з урахуванням стану їхнього зору, своєчасна корекція освітлення у класі, проведення вправ з гігієни зору та інше.
 9. Дотримання норм обсягу домашніх завдань, передбачених санітарними нормами
 10. Сприятливий емоційний настрій.
 11. Різноманітність форм навчальної діяльності.

Як підібрати здоров'язберігаючі засоби?
Для включення всіх учнів у навчальну діяльність з освоєння досліджуваного матеріалу необхідно пам'ятати: один і той же навчальний матеріал може бути представлений декількома засобами навчання (друковані видання, аудіо - відео та інше), кожне з яких володіє своїми дидактичними можливостями. Тому здоров'язберігаючі засоби необхідно підбирати так, щоб діти змогли включитися в роботу відповідно до індивідуальних можливостей, при цьому «візуали» змогли б побачити, «кінестети» - відчути, «аудіали» - почути. Засоби навчання повинні знімати фізичну напругу і втому; включати учнів у діяльність з освоєння предметного змісту своєї зовнішньої привабливості.

Позначимо основні фактори, їх 8, що впливають на формування здоров'я школярів, пов'язані з освітнім процесом:

 1. Обсяг навчального навантаження (повинен відповідати віковим та індивідуальним можливостям школярів).
 2. Розклад уроків, розподіл навантаження по днях. Розклад має бути максимально наближений до санітарно-гігієнічних вимог, зручним для дітей.

Тижневе навантаження працездатності виглядає наступним чином: у понеділок відбувається укорінювання у навчальний процес. Вівторок та четвер для 1-5 класів, а середа і четвер - для 6-9 класів - дні оптимальної працездатності. Найбільш низький рівень працездатності в п'ятницю.

Денна динаміка працездатності: у школярів молодших класів - на першому уроці працездатність досить низька, так як відбувається укорінювання в навчальний процес. Період відносно стійкого стану працездатності спостерігається в учнів на 2 і 3 уроках. З 4 уроку - зниження працездатності, найнижчий рівень працездатності спостерігається на останніх уроках. У старших класах на 5 уроці, завдяки включенню компенсаторних механізмів, можливе підвищення працездатності, а на 6 уроці - різке падіння.
3.  Організаційно-педагогічні умови проведення уроку.

 • Раціональність уроку повинна бути не менше 60 %, не більше 80 %.
 • Кількість видів навчальної діяльності на уроці має бути від 4 до 7.
 • Тривалість видів діяльності не більше 10 хвилин, а в першій ступені - 5 хв..
 • Число видів викладання - не менше 3 (словесний, наочний, аудіовізуальний).
 • Наявність фізичної або емоційної розрядки (мінімум 2).
 • Чергування пози учня.

4. Забезпечення інтересу до предмета.
5.  Психологічний клімат (переважання позитивного емоційного клімату).
6.  Стиль педагогічного спілкування (демократичний, гуманний).
7.  Використання активних методів навчання.
8.  Особистісна і психологічна особливість вчителя, його характер.

 

З метою усунення перевантаження учнів при виконанні домашнього завдання:

 1. Керуватися тимчасовими рамками, встановленими санітарними нормами. З цією метою координувати обсяг домашнього завдання з іншими вчителями - предметниками.
 2. Попереджати зайве збільшення обсягу домашнього завдання, яке може призвести до перевантаження учнів.

 З цією метою уникати:

 • завдань, розрахованих лише на механічну роботу нетворчого характеру;
 • громіздких завдань, що віднімають багато часу (д/з не повинні перевищувати 1/3 класної роботи);
 • розраховувати тільки на ті ЗУНи, якими учень реально володіє;
 • не переоцінювати здібностей учнів працювати в прискореному темпі;
 • не давати завдань, про порядок і прийоми, виконання яких в учнів немає ясних уявлень;
 • дотримуватися головної тенденції сучасної школи – доводити обсяг домашнього завдання до розумного мінімуму шляхом максимального використання навчального часу на уроці.

Аналіз стану здоров'я учнів нашої школи дав змогу визначити першочергові напрямки роботи школи з цієї проблеми:

 • профілактика і корекція порушень зору (зорова гімнастика, розміщення учнів на робочих місцях із урахуванням порад лікарів);
 • профілактика і корекція порушень опорно-рухової системи (підвищення рухової активності, комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів);
 • профілактика і корекція порушень органів травлення (посилений контроль за організацією гарячого харчування, пропаганда раціонального харчування, створення умов одержання дієтичної їжі).

Вимоги до освітленості у нашій школі в основному дотримуються, розмір та кількість шкільних меблів відповідає віковим потребам, причиною є збільшення зорового навантаження, що спричинене захопленням комп’ютерною технікою та телебаченням.

Здоров'я і добрий психофізичний стан як стиль життя - це філософія людей, які не хочуть бути пасивними і сприймати як неминуче хвороби. Це стиль життя для тих, хто бореться з факторами ризику, зберігає і зміцнює свою життєздатність.
Таким чином, наша роль полягає в тому, щоб виробити у кожного учня ставлення до здоров'я як до головної людської цінності.
Як вже було зазначено, педагогами школи накопичено певний досвід щодо прищеплювання учням здорового способу життя, але очевидно те, що поодинці, жоден педагог не зможе досягти позитивного результату. Ефективність роботи з формування здорового способу життя в учнів буде залежати від того, як ми зможемо побудувати систему співпраці соціуму, школи і сім'ї, наскільки всі учасники будуть прагнути до спільної мети – збереження здоров'я дитини.

Про роботу вчителів фізичного виховання по збереженню здоров'я дітей в урочний та позаурочний час розповів вчитель фізичного виховання Мочалюк Р.В.

Продовжила доповідь вчитель англійської мови Матвійчук В.В.

Її виступ, презентацію та опис інтерактивних форм дивіться тут. 

Викачати із сервера презентацію

Тема: Сучасні здоров'язберігаючі технології у навчально-виховному процесі. Взаємодія сім'ї школи у формуванні здорового способу життя.

«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безсиле»
Герофіл 

 Увага до питання здоров'я школярів суттєво зросла. Про несприятливість у даній сфері говорять давно, але сьогодні ця проблема стоїть дуже гостро.
 За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме: зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми,соцмережі, смартфони.. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави, порушення зору.
 Сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи - зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я.
 Здоров'язберігаючі технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним.
 Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організація гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями - це повсякденна діяльність школи.
 Ефективність позитивного впливу на здоров'я школярів різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма напрямками.
   
Виховання шанобливого ставлення до здоров'я необхідно починати з раннього дитинства. На думку фахівців-медиків, 75% всіх хвороб людини закладено в дитячі роки. І педагог може зробити для здоров'я вихованця школи не менше, аніж лікар.
Здоров'я дітей – це загальна проблема медиків, педагогів і батьків. І рішення цієї проблеми залежить від впровадження в школу здоров'язберігаючих технологій
. Під здоров'язберігаючими освітніми технологіями в широкому сенсі слова слід розуміти всі ті технології, використання яких в освітньому процесі йде на користь здоров'я учнів.
Мета здоров'язберігаючих освітніх технологій навчання – забезпечити школяреві можливість збереження здоров'я за період навчання в школі, сформувати у нього необхідні знання, вміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

 Збереженню та зміцненню здоров'я учнів сприяють наступні моменти в організації навчання і виховання дітей в нашій школі:
    За санітарними стандартами вчителям необхідно дотримуються таких критерії здоров’язбереження, як:
- раціональне використання видів діяльності: від 4-х до 7-ми, середня тривалість яких не більше 10 хвилин;
- раціональна на уроці і кількість видів викладання: словесний, наочний, самостійна робота, практична робота;
- наявність на уроці робіт, в яких учні мають можливість висловити свою думку, проявити самостійність (самостійна робота, робота в групах, в парах, рольові ігри);
- психологічний клімат на уроці (похвала, підтримка, змагальний момент, взаємовідносини вчителя з учнями повинні будуватись на принципах довіри та вимогливості).
- провітрювання кабінетів та санітарно-гігієнічний стан.

 Аналіз практики навчально-виховної роботи в нашій школі свідчить про те що, достатньо широкого поширення набула технологія диференційованого навчання, що припускає виділення в класі груп учнів відповідно до їх рівнів інтелектуального розвитку. Накопичено досвід використання тестів різнорівневого характеру. Такий підхід сприяє формуванню позитивних, пізнавальних мотивів у дітей, зниження рівня тривожності, в учнів спостерігається зростання задоволеності результатами своєї праці. 
Вчителі вводять в практику захист проектів, який дозволяє індивідуалізувати навчання, підвищувати його соціальну значимість. Не секрет, що наші діти частенько бувають невдоволені і навіть агресивні. Тому проведено анкетування і на питання чи впливають емоції на їхнє самопочуття 98 учнів з 167 відповіли так.
Чи часто виходять із себе ? – 47 учнів. Що роблять щоб випустити пар?  86 учнів слухають музику, але 19 учнів кричать на інших

Можна вважати, що здоров'я учня в нормі, якщо:
- у фізичному плані – здоров'я дозволяє йому справлятися з навчальним навантаженням, дитина вміє долати втому;
- в соціальному плані – він комунікабельний, товариський;
- в емоційному плані – дитина урівноважена, здатна дивуватися і захоплюватися;
- в інтелектуальному плані – учень проявляє хороші розумові здібності, спостережливість, уяву, самонавчання;
- в моральному плані – він визнає основні загальнолюдські цінності.  

Інтерактивна гра-змагання «Письменник та бігун» (обмеження часу, або хто швидше).
По території кімнати розкладаються  картки з інформацією з даного питання. Завдання групи: обрати письменника, який буде записувати інформацію, та бігуна, який буде збирати цю інформацію з карток та надиктувати її письменнику. Суть в тому, група отримує інформацію, яку хотів донести доповідач та зробити розминку і створити позитивний настрій.

Приклад виконаної роботи:

Правила «Здоров’язберігаюча організація навчального процесу»

 • Проведення фізкультхвилинки
 • Постійна увага до охорони зору
 • Пропаганда поєднання навичок і звичок
 • Дотримання норм обсягу домашнього завдання
 • Сприяння створення емоційного настрою
 • Забезпечити різноманітність фори навчання на уроці
 • Побудова уроку з урахуванням динамічності (оптимального темпоритму), працездатності учнів
 • Забезпечення інтересу до предмету та привабливості навчання, поєднання новизни і звичного, інтриги уроку і традиційних його елементів
 • Забезпечення оптимального співвідношення між фізичним і інформаційним обсягом уроку
 • Медичний супровід дітей з особливими потребами
 • Запобігання  інфекційним захворюванням
 • Реабілітація від захворювання
 • Наочне пропагування здорового способу життя
 • Комплексне обстеження за короткий час на одному місці
 • Підняття престижу медиків. Діти перестануть боятися лікарів, що сприятиме їх психічному здоров’ю
 • Організація харчування учнів у школі
 • Створення умов для відпочинку учнів під час перерви
 • Забезпечення якісного освітлення в навчальних класах
 • Включення до мети уроку елементів оздоровчої спрямованості
 • Відстеження відповідності санітарно-гігієнічних умов таких як: чистота в класі, оптимальність світлового, повітряного та теплового режимів
 • Проведення на кожному уроці фізкультхвилинок і пауз загального та спеціального впливу
 • Постійна увага до охорони зору: розсадження учнів, своєчасна корекція освітлення у класі, проведення вправ з гігієни зору

 Важлива правильна здоров'язберігаюча організація навчального процесу, а саме:

 1. Включення до мети уроку елементів оздоровчої спрямованості, як в організації, так і в змісті.
 2. Відстеження відповідності санітарно-гігієнічних умов навчання вимогам таким як:чистота в класі, оптимальність світлового, повітряного та теплового режимів та інше.
 3. Побудова уроку з урахуванням динамічності учнів, їх працездатності.
 4. Забезпечення інтересу до предмету й уроку, їх привабливості (поєднання новизни і звичного, інтриги уроку і традиційних його елементів, виклад правил гри,…)
 5. Забезпечення оптимального співвідношення між фізичним і інформаційним обсягом уроку без інформаційного перевантаження учнів.
 6. Забезпечення на уроці оптимального темпоритму, правильного співвідношення між темпом та інформаційною щільністю, з обов'язковим урахуванням фізичного стану і настрою учнів.
 7. Проведення на кожному уроці фізкультхвилинок і пауз загального та спеціального впливу.
 8. Постійна увага до охорони зору: розсадження учнів з урахуванням стану їхнього зору, своєчасна корекція освітлення у класі, проведення вправ з гігієни зору та інше.
 9. Дотримання норм обсягу домашніх завдань, передбачених санітарними нормами
 10. Сприятливий емоційний настрій.
 11. Різноманітність форм навчальної діяльності.

Як підібрати здоров'язберігаючі засоби?
Для включення всіх учнів у навчальну діяльність з освоєння досліджуваного матеріалу необхідно пам'ятати: один і той же навчальний матеріал може бути представлений декількома засобами навчання (друковані видання, аудіо - відео та інше), кожне з яких володіє своїми дидактичними можливостями. Тому здоров'язберігаючі засоби необхідно підбирати так, щоб діти змогли включитися в роботу відповідно до індивідуальних можливостей, при цьому «візуали» змогли б побачити, «кінестети» - відчути, «аудіали» - почути. Засоби навчання повинні знімати фізичну напругу і втому; включати учнів у діяльність з освоєння предмету. Тому до  сучасних здоров’язберігаючих технології ще відносять :Ароматерапія. Пальчикова гімнастика.Ігри та ігрова терапія. Психогімнастика. Арт техніка. Кольоротерапія. Можна також додати Заняття на свіжому повітрі. Цікаві перерви. Музичний супровід уроку. Початок робочого дня з зарядки… Вправи дихальної гімнастики для зміцнення імунітету дитини. Фізкультхвилинка. 
    Позначимо основні фактори, їх 8, що впливають на формування здоров'я школярів, пов'язані з освітнім процесом:

 1. Обсяг навчального навантаження (повинен відповідати віковим та індивідуальним можливостям школярів).
 2. Розклад уроків, розподіл навантаження по днях. Розклад має бути максимально наближений до санітарно-гігієнічних вимог, зручним для дітей.

Тижневе навантаження працездатності виглядає наступним чином: у понеділок відбувається укорінювання у навчальний процес. Вівторок та четвер для 1-5 класів, а середа і четвер - для 6-9 класів - дні оптимальної працездатності. Найбільш низький рівень працездатності в п'ятницю.
Денна динаміка працездатності: у школярів молодших класів - на першому уроці працездатність досить низька, так як відбувається укорінювання в навчальний процес. Період відносно стійкого стану працездатності спостерігається в учнів на 2 і 3 уроках. З 4 уроку - зниження працездатності, найнижчий рівень працездатності спостерігається на останніх уроках. У старших класах на 5 уроці, завдяки включенню компенсаторних механізмів, можливе підвищення працездатності, а на 6 уроці - різке падіння.

3.  Організаційно-педагогічні умови проведення уроку.

 • Раціональність уроку повинна бути не менше 60 %, не більше 80 %.
 • Кількість видів навчальної діяльності на уроці має бути від 4 до 7.
 • Тривалість видів діяльності не більше 10 хвилин, а в першій ступені - 5 хв..
 • Число видів викладання - не менше 3 (словесний, наочний, аудіовізуальний).
 • Наявність фізичної або емоційної розрядки (мінімум 2).
 • Чергування пози учня.

4. Забезпечення інтересу до предмета.
5.  Психологічний клімат (переважання позитивного емоційного клімату).
6.  Стиль педагогічного спілкування (демократичний, гуманний).
7.  Використання активних методів навчання.
8.  Особистісна і психологічна особливість вчителя, його характер. В учнів розвинута інтуїтивна здатність чути емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин уроку треба створити середовище доброзичливості, позитивного емоційного налаштування. Слід пам’ятати, що психологічний стан і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я.

Перейти на наступну сторінку Частина 2


Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz