Меню сайту
Пошук


Дистанційне навчання

З досвіду роботи СЗОШ № 8  по  організації дистанційного навчання

Переглянути відео

Перейти до статті "Електронний інтерактивний методичний посібник посібник "Управлінська діяльність в організації дистанційного навчання". Кликніть тут 

Методичні рекомендації для створення навчальних презентацій для дистанційного навчання учнів загальноосвітніх шкіл 


Презентації, розраховані на публікацію в мережах Інтернет чи призначені для автономного перегляду на комп'ютері, можна створити засобами PowerPoint. Такі види презентацій особливо важливі для дистанційного навчання. Усі вони відносяться до псевдовіртуальних, коли презентація представляється в мережі Інтернет у режимі реального часу, але аудиторія як єдине ціле існує лише у віртуальному мережному просторі. Учасники дистанційних презентацій можуть бути віддалені на сотні кілометрів. 

Програма PowerPoint, що входить до пакету Microsoft Office, дозволяє створювати презентації з ефектами анімації окремих об’єктів (тексту, фотографій, малюнків), з звуковим супроводом, демонстрацією відеофрагментів та використанням гиперпосилань для зміни визначеної послідовності демонстрації слайдів. 
Програма включає можливості малювання простих об’єктів і внесення зміни до малюнків і фотографій, відображення графіків і діаграм, на базі розробленої презентації забезпечується можливість її друкування в різних формах. Передбачена можливість збереження презентації у різних форматах дозволяє використовувати її не лише на комп’ютерах, на яких встановлене програмне забезпечення Microsoft Office, а й переглядати за допомогою будь-якого браузера.

У ході розробки навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, дидактичні принципи створення навчальних програм, вимоги до психологічних особливостей 
сприйняття інформації з екрану, ергономічні вимоги, а, з іншого, –максимально скористатись можливостями програмних засобів телекомунікаційних мереж і сучасних інформаційних технологій.
Причому, визначальними є дидактичні та пізнавальні цілі й завдання, оскільки засоби інформаційних технологій – це лише інструмент дидактичних завдань.

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. 
Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду повинна займати до 1 хвилини.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації:
•    структуризація навчального матеріалу;
•    складання сценарію реалізації;
•    розробка дизайну презентації;
•    підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів);
•    підготовка музичного та голосового супроводу;
•    тест-перевірка готової презентації.
Ефективність мультимедійних презентацій значною мірою залежить від якості використаних матеріалів, а також від майстерності педагога. 
Під час створення мультимедійних презентацій необхідно враховувати такі вимоги:
•    мотивація – необхідна складова процесу навчання. Необхідна чітко сформована мета, що ставиться перед учнями. 
•    навчальна мета – чітке формулювання навчальних цілей і завдань;
•    створення передумов для сприйняття навчального матеріалу – використання допоміжних матеріалів (підручники, довідники тощо);
•    викладення навчального матеріалу – стратегія подання матеріалу визначається залежно від поставлених навчальних завдань. Важливим є оформлення кадрів на екрані дисплею – необхідно дотримуватись загальновизнаних принципів наочності й ефективності сприйняття;
•    закріплення та самоперевірка знань. 
Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій .

Починатися презентація повинна з назви теми, класу, а закінчуватися питаннями для самоконтролю. Згодом ці питання можуть бути використані при розробці тестів.

Формули можна набирати за допомогою "Редактора формул" чи безпосередньо, використовуючи можливості клавіатури.

Фотографії, малюнки і схеми для презентації можуть бути скановані з інших літературних джерел або взяті з Інтернету ( до 1 Мб).

Створення графічного матеріалу (прості рисунки і схеми) бажано здійснювати безпосередньо в програмі Microsoft Word, яка найбільш інтегрована із програмою для створення презентацій PowerPoint. 

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Для вдалого створення навчальної мультимедійної презентації доцільно скористатися планом, що передбачає таку послідовність мотиваційних дій:
•    розбивка теми на невеликі смислові частини – модулі;
•    підбір для кожного модуля відповідної форми вираження і подання учням заголовку розділу, текстів, малюнків, таблиць, графіків, звукового та відеоряду тощо (згідно зі змістом);
•    проектування способів закріплення знань і навичок у здійсненні зворотного зв’язку (підбір задач, контрольних запитань, завдань для моделювання, розробка способів аналізу відповідей, реплік на типові неправильні відповіді, створення підказок (help));
•    дотримання єдиного стилю подання інформації для всього уроку; кожен слайд повинен бути необхідною ланкою теми і працювати на загальну ідею презентації;
•    використання стандартних шрифтів, причому обмежитись використанням двох чи трьох шрифтів для всієї презентації;
•    використання різних «маркерів» для виділення елементів тексту (марковані тексти);
•    оптимальне використання кольору; найбільш ефективно виділяти окремі шматки тексту кольором або окремі комірки таблиць;
•    вся презентація виконується в одній кольоровій палітрі, зазвичай, на базі одного шаблону;
•    застосування стислого інформаційного стилю викладу матеріалу;
•    головний принцип: помістити максимум інформації в мінімум тексту, привернути й утримати увагу учнів.
Поряд з дидактичними та методичними вимогами також виділяють ряд психологічних вимог, що впливають на успішність і якість створення мультимедійних засобів навчання:
•    виклад нового матеріалу необхідно орієнтувати на тезаурус і лінгвістичну композицію конкретного вікового контингенту і специфіку підготовки;
•    зміст, глибина і об’єм навчальної інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям учнів, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості;
•    слайди презентації повинні містити тільки основні моменти лекції (основні визначення, схеми, анімаційні та відео фрагменти, що відображають сутність явищ, що вивчаються);
•    при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі уникати дальніх планів і дрібних деталей;
•    слід уникати великих текстових фрагментів. Недопустимо використовувати для читання тексту полоси прокрутки чи кнопки переходу від екрану до екрану;
•    виділяти в текстах найбільш важливі моменти, використовуючи напівжирний чи курсивний шрифт;
•    не варто перенавантажувати слайди різноманітними спецефектами, інакше увага учнів буде зосереджена саме на них, а не на інформаційному наповненні слайду;
•    на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайда, тому необхідно підібрати правильне забарвлення презентації, щоб слайд добре "читався";
•    необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого слайду.
Презентація для дистанційного навчання повинна містити мовний супровід. 

 Робота зі звуком і відео

Якщо презентація призначена для автономного перегляду на комп'ютері (дистанційне навчання) або для представлення в Інтернет, її треба супроводжувати звуковим оформленням. Це може бути мова, музика, звукові ефекти. Крім того, звукові ефекти використовують як елементи для залучення уваги до окремих слайдів, а музика часто виступає самостійним елементом доповіді при представленні творчої теми, наприклад, у галузі мистецтва. Мову звичайно використовують для коментування презентації, орієнтованої на автономний перегляд. Разом з тим, запис мови можна застосовувати і для підготовки аудиторної доповіді. Наприклад, за допомогою звукозапису можна представити звертання відомої людини, навести цитату з промови історичного діяча. Звукові ефекти вставляють для залучення уваги аудиторії або до слайда в цілому, чи до його об'єктів. Якщо треба залучити увагу до чергового слайда, можна вставити звук фанфар. Необхідно мати на увазі, що передача звуку в Інтернеті зв'язана з певними труднощами, тому що обсяги звукових файлів можуть бути дуже великі. Рекомендується застосовувати спеціальні формати звукових файлів, що забезпечують високий ступінь стискання з можливістю керування якістю. Якщо потрібно передавати мову і звукові ефекти, цілком достатньо оцифровки із середньою якістю, щоб одержати файли прийнятних розмірів. У випадку передачі музики слід дослідницьким шляхом підібрати найбільш ефективне співвідношення між якістю звучання і розміром файлів.

 На даний момент найвідомішим і популярним з розповсюджених форматів цифрового кодування аудіо-даних є MP3. Він широко використовується у мережах для передачі музичних фрагментів. Формат підтримується практично всіма портативними аудіо-плеєрами, домашніми кінотеатрами, музичними центрами і різноманітним комп’ютерним програмним забезпеченням.

Відеокліпи включають у презентацію звичайно в тому випадку, якщо вони демонструються на досить потужному комп'ютері або в продуктивній локальній мережі. Щоб гарантувати вірне відтворення відеокліпів, краще застосовувати стандартні формати, наприклад, файли з розширенням .avi.

Для того щоб вставити звук або відеокліп у презентацію, необхідно в меню Вставка вибрати Відео або Звук і далі – з коллекції картинок або з файлу.

Для того щоб зробити презентацію інтерактивною, звуковий супровід можна зробити не для презентації в цілому і навіть не для окремого слайда, а для кожного окремого об’єкта слайда, що анімується. Це викликає певні труднощі, особливо якщо об’єктів на слайді багато. Тому більш детально розглянемо створення звукового супроводу.

Для запису звукового супроводу необхідно підключити до звукової карти мікрофон і через меню Пуск вибрати Программы →Стандартные→ Развлечения→Звукозапись (в ноутбуках вони вбудовані). Для зручності можна утримувати на екрані відповідний слайд. Використовуючи кнопки діалогового вікна Звук - Звукозапись, створити файл звукового супроводу, диктуючи відповідний текст на мікрофон.

Після закінчення запису звуковий файл необхідно зберегти. Для звуків презентації бажано створити спеціальну папку, в яку помістити папки звуків окремих слайдів. Звуковому файлу доцільно також присвоїти таке ж ім’я, як і відповідного об’єкта на слайді.

Тепер настала черга приєднати звуковий супровід до відповідного об’єкта. Виділіть об’єкт в списку на Вкладці Анімація у групі команд Час показу анімації. Додатизвук, вибрати файл звукового супроводу для виділеного об’єкта. У подальшому звуковий супровід буде відтворюватися разом з анімацією об’єкта.

Презентації для пробного проекту можна створювати індивідуально або групами ( методичні предметні кафедри, творчі групи вчителів).

Кожна презентація повинна містити нижній колонтитул із зазначенням теми презентації та класу (у нижньому лівому кутку слайду) та відомості про автора презентації – ПІБ, ЗНЗ, місто (у нижньому правому кутку слайду).  

Для додавання колонтитулів на певні слайди спочатку слід виділити потрібні слайди. Їх можна виділити у звичайному режимі за допомогою областей Структура або Слайди, а також у режимі сортувальника слайдів. У меню Вигляд виберіть пункт Колонтитули, а потім виконайте одну з таких дій. Додавання колонтитулів на слайд Відкрийте вкладку Слайди та установіть потрібні параметри. Для автоматичного оновлення дати та часу під прапорцем Дату і час установіть параметр Автооновлення і виберіть формат дати і часу. Щоб додати фіксованої дати і часу встановіть параметр Фіксовано і введіть дату і час. Для додавання номера встановіть прапорець Номер слайду. Щоб додати текст в нижній колонтитул встановіть прапорець Нижній колонтитул і введіть у поле текст. Виконайте одну з таких дій. Для додавання колонтитулів на поточний слайд або на виділені слайди натисніть кнопку Застосувати. Для додавання колонтитулів на кожен слайд презентації, натисніть кнопку Застосувати до всіх. 

  ПРИМІТКИ. Якщо не потрібно відображати відомості на титульному слайді, установіть прапорець ^ Не показувати на титульному слайді. При використанні декількох шаблонів оформлення і, отже, декількох зразків слайдів у презентації при натисканні кнопки Застосувати до всіхна вкладці Колонтитули встановлені параметри застосовуються до всіх шаблонів оформлення у презентації.

Файл презентації зберегти в спеціальному форматі, в якому презентація завжди буде відкриватися в режимі показу слайдів. Для збереження файлу презентації в даному форматі виконайте команду Офіс/ Зберегти як. У вікні Збереження документа перейдіть до папки, в яку зберігається файл, у списку Тип файлу виберіть Демонстрація Microsoft PowerPoint (*. ppst), при необхідності в полі Ім'я файлу введіть ім'я файлу, після чого натисніть кнопку Зберегти.

 Навчальні теми презентаційного матеріалу обирати самостійно за календарним плануванням семестру, враховуючи складність та важливість навчального матеріалу.

Створення презентацій можливе за допомогою більш складних та сучасних програмних засобів.

 

 


Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz