Меню сайту
Пошук


Динамічна група "Надія"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ З БАТЬКАМИ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.

Для вчителів, які працюють у інклюзивних класах у школі працює динамічна група "Надія", керівник динамічної групи вчитель німецької мови Гончар Н.М., класний керівник інклюзивного 7-в класу.

На весняні канікули педагоги зібралися на чергове засідання динамічної групи

Питань багато: і яким має бути сучасний педагогі, і про спілкування вчителів із батьками дітей з особливими освітніми потребами.

Була створена памятка для вчителів у спілкування з батьками

1. Батькам потрібна підтримка, допомога й добра порада. Якщо ви маєте їх, створіть необхідні умови для спілкування.

2. Не розмовляйте з батьками поспіхом! Якщо ви немаєте часу, домовтеся про зустріч іншим разом.

3. Розмовляйте з батьками спокійно: зверхність та повчання викликають роздратування й негативну реакцію з їхнього боку.

4. Вчіться вислуховувати батьків з болючих для них питань.

5. Не поспішайте з висновками! Добре обміркуйте почуте від батьків.

6. Отриману від батьків інформацію зберігайте у таємниці.

7. Якщо ж все-таки існує професійна необхідність поділитися конфіденційною інформацією, доведіть це до відома батьків.

8. Пам'ятайте: під час зустрічі з родиною учня будь-який батько прагне почути про свою дитину не тільки погане, а й хороше.

9. Будь-яка зустріч з родиною школяра має завершуватися конструктивними рекомендаціями для батьків а чнів.

10. Якщо педагог вважає себе некомпетентним з якоїсь проблеми, йому варто вибачитися перед батьками та запропонувати їм звернтися за консультацією до фахівців.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ З БАТЬКАМИ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.

Велике значення під час роботи з батьками учнів мають продуманість і організованість системи співпраці. Спонтанні та погано організовані батьківські збори можуть викликати в батьків хіба що недовіру та тривогу

Від батьків дуже часто можна почути: «У початковій школі вчитель зай­мався нашим класом, а нинішньому класному керівникові до наших дітей немає ніякого діла». Так, у початковій школі класний керівник приділяє учням більше уваги, адже саме він створює як колектив класу, так і колектив батьків, спроможних надалі допомагати новому класному керівникові зберегти та примножити закладені в початковій школі традиції колективу

Батькам школярів будь-якого віку необхідно допомагати ставати гар­ними батьками. Не можна недооцінювати роль класного керівника в цьому процесі. Таким чином, головним напрямом співпраці класного керівника і батьків стає просвіта батьків і матерів з питань психології та педагогіки.

Звичайно, класному керівникові не подужати цієї проблеми самому. До психолого-педагогічної просвіти батьків слід залучати фахівців різних галузей: лікарів, юристів, психологів, представників громадських організа­цій, соціальних педагогів, учителів-предметників.

Запитання, відповіді на які батьки, класний керівник та фахівці шукатимуть разом

 • Як навчити дитину навчатися?
 • Що робити, якщо дитина каже: «Не хочу!»?
 • •    Як боротися з лінню?
 • Книга в житті родини й дитини.
 • Страхи дитини. Що за цим стоїть?         

Наступний напрям організації співпраці класного керівника та батьків — формування у батьків культури причетності до освітньо-виховного простору школи. Іноді батьки досить негативно ставляться до організації навчального процесу, а в школі — до організації шкільного простору. Причина — в існуванні так званих «паралельних світів» школярських родин
і навчального закладу за бездіяльності шкільної адміністрації та педагогічного колективу, а як наслідок — обопільна антипатія та конфлікти між цими «світами». Для виключення можливості існування подібної поляризації в кожній школі має бути розроблена стратегія формування в батьків і учнів культури причетності до освітньо-виховного простору навчального закладу.      

Що саме слід включати до цієї стратегії відносно роботи з батьками та наскільки серйозно адміністрація школи повинна контролювати зі свого боку виховний процес у родині?

Ще з початкової школи класному керівникові треба знайомити батьків своїх учнів насамперед із шкільними традиціями, історією та досягненнями: обізнаність батьків у тому, чим саме пишається школа, дуже важлива.

Вступ батьків до єдиного шкільного простору починається зі щорічної традиційної екскурсії шкільною будівлею. Така екскурсія можлива за участі старшокласників та педагога молодших класів. Пропонована зустріч допоможе батькам оцінити оформлення школи, довідатися про успіхи школи за минулий навчальний рік, познайомитися з проблемами, розв'язання яких потребує й їхньої участі. Для середнього й старшого етапів навчання школярів Класний керівник повинен щорічно планувати заходи, спрямовані на інформування батьків про процеси, які відбуваються в школі.

Із цією метою в системі роботи класного керівника на середньому і старшому етапах навчання та виховання учнів має плануватися більше заходів, що потенційно об'єднують дітей і батьків. Наприклад, неабияке виховне значення можуть мати щорічні круглі столи — зустрічі педагогів і адміністрації з найкращими учнями, звичайно, за обов'язкової участі батьків останніх, навіть дідусів та бабусь: тепла й щира зустріч, подяка учневі в рамці, яка прикрашатиме стіни його кімнати,— це також можливість згуртувати всіх учасників процесу навчання і виховання в єдиному освітньому просторі.

На практиці, на жаль, все відбувається навпаки: багато хто з батьків скаржиться на те, що десь із п'ятого року навчання дітей запрошення до школи слугують лише для того, щоб оголосити їхнього малюка аж ніяк не прикрасою цього закладу

Створити ситуацію ефективної взаємодії школи й родини можливо, якщо педагог познайомить батьків із вимогами, які школа висуває до учнів з перших днів перебування в ній: перш за все — це знайомство зі Стату­том навчального закладу, з правилами поведінки в класі, спортивній залі, бібліотеці, їдальні тощо.

Значну увагу слід приділити традиціям проведення уроків і позакласних заходів у школі, ознайомити батьків учнів зі змістом і методикою організації освітньо-виховного процесу в дитячому колективі: батьки мають не лише право, але й обов'язок знати вчителя своєї дитини, шкільні традиції, правила роботи зі щоденниками учнів та їхніми зошитами, систему контролю за виконанням домашніх завдань, критерії оцінювання діяльності учня на уроці.

У п'ятому класі класний керівник повинен ознайомити батьків із змінами в технологічному процесі проведення уроків, із прийомами розвитку читацьких умінь учнів на уроці, зі структурою підручників. Батькам завжди цікаво знати, які теми під час вивчення шкільних предметів найбільш складні, щоб надалі мати можливість допомогти власній дитині вдома.

Педагогічні колективи деяких шкіл у створенні єдиного освітнього простору йдуть набагато далі: батьки мають можливість одержати річний план проведення найважливіших заходів школи, як то батьківські збори, консультації, дні відкритих дверей, творчі звіти класних колективів тощо. Це дозволяє набагато відповідальніше ставитися до організації процесу навчання та виховання учнів як педагогам, так і батькам.

Класному керівникові з перших днів роботи з дитячим колективом треба інформувати батьків про перспективи розвитку класу аби батьки, мали можливість брати активну участь у справах класу. Кожної чверті батьківський колектив необхідно знайомити з планом виховної роботи, ініціювати прийняття спільних рішень з питань організації в класі культурно-масових заходів у канікулярний чи навчальний час, під час планування виховної
роботи цьому треба приділити достатньо уваги. Батьки школярів повинні супроводжувати своїх дітей в театри та музеї, на екскурсії, у походах і поїздках,, на сімейних святах і класних годинах, які проводяться з ініціативи дітей або самих батьків.

Неабияке значення має залучення батьків до гурткової та творчої роботи з дитячим колективом, у якому навчається їхня дитина. Деякі школи мають ось яку цікаву практику: в початковій школі кожна сім'я щороку готує один батьківський урок, тема якого обговорюється з класним керівником, а все інше — творчість родини. Таку традицію можна підтримувати й надалі: все залежить від зацікавленості класного керівника в активності батьків класного колективу

З метою нівелювання тривоги й напруження батьків перед переходом дитини до старших класів педагог уже з середньої школи повинен знайомити батьків учнів з адміністрацією школи та педагогічним колективом. Не менш важливий цей підхід і в роботі усього педагогічного колективу: бачити батьків майбутніх учнів, знати їхнє ставлення до школи й навчально-виховного процесу — це реальна можливість запобігти проблемам у майбутньому.

 

Орієнтовна тематика зустрічей з батьками в межах формування культури причетності до освітнього простору школи

 • Екскурсія — знайомство зі школою і шкільними службами.
 • Свято народження класу.
 • Зустріч з адміністрацією навчального закладу й соціально-психологічною службою.
 • Зустріч батьків «Майбутні традиції класу».
 • Круглий стіл «Подорож шкільним підручником».

§ Презентація класного журналу «Новини шкільних уроків».  

§ Знайомство батьків учнів зі шкільною книгою рекордів і досягнень класу.

 • Організація і проведення батьківських уроків.
 • Засідання виїзного клубу вихідного дня.
 • Участь у загально шкільній батьківській конференції «Є проблема — є розв'язання».
 • «День відкритих дверей у класі» — наочна демонстрація досягнень учнів, батьків і класного керівника колективу педагогів школи.
 •  Випуск стіннівки силами батьків і дітей.

 


Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz